Standpunt Contingentering

2017-03-08 00:00:00

Het standpunt Contigentering situeert zich in de opleiding geneeskunde en tandheelkunde. VVS steunt het standpunt van het Vlaams Geneeskundig studentenoverleg (VGSO). Contingentering houdt in dit standpunt in dat er een beperking is van het aantal afstuderende medische studenten en zo van het aantal artsen. Er is een beperking van het aantal afgestudeerden dat toegang krijgt tot het uitoefenen van een bepaald beroep.

In 2016 kreeg het dossier rond contingentering opnieuw veel aandacht omdat het toelatingsexamen na het eerste jaar in het Franstalig Onderwijs ongrondwettelijk werd verklaard. Aangezien op federaal niveau algemene quota's worden vastgelegd voor de gemeenschappen, moet elke gemeenschap hier aan voldoen. Daarnaast bestond er ook discussie over de medische planning en of deze voldoende rekening houdt en kan houden met mogelijke tekorten binnen specialisaties en andere factoren.

VVS zet volgende punten uiteen in het standpunt Bolognaproces:

  • Wat contingentering is.
  • Contingentering in de opleiding geneeskunde en tandheelkunde.
  • Contingentering in de opleiding kinesitherapie.

Contactgegevens

Rapporteur Contingentering: Frédéric Piccavet
E-mailadres:  frederic.piccavet@vvs.ac
Telefoonnummer: +32 (0)476 30 80 16

Frédéric Piccavet is als Rapporteur bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van het standpunt Contingentering. Hij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Download hier het integrale standpunt Contingentering

Downloaden