Standpunt Financiering

2017-05-24 00:00:00

Het hoger onderwijs wordt geconfronteerd met een onderfinanciering en dit is dan ook een thema dat opgenomen werd in vele memoranda naar aanleiding van de regionale, federale en Europese verkiezingen in mei 2019.

De Vlaamse Vereniging van Studenten gaat in dit standpunt achtereenvolgens in op de onderfinanciering van het hoger onderwijs, het aspect van inschrijvingsgelden en samenwerking tussen instellingen.

Het standpunt vervolgt met de vraag om het huidige financieringsmodel grondig te evalueren in al haar aspecten, ruimer dan reeds gebeurd is. Finaal schuift de Vlaamse Vereniging van Studenten haar principes naar voor die centraal moeten staan in een financieringsmodel voor het hoger onderwijs.

VVS Vraagt:

  • De investeringen in het hoger onderwijs liggen te laag. De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt dat 2% van het Bruto Regionaal Product ge├»nvesteerd wordt in het hoger onderwijs.
  • De Vlaamse Vereniging van Studenten dringt aan op een evaluatie van het financieringssysteem die uitgebreider is dan de evaluatie reeds uitgevoerd werd.

Contactgegevens:

Rapporteur Financiering Hoger Onderwijs: Dylan Couck, dylan.couck@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Dylan Couck is als Rapporteur bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van het standpunt Financiering Hoger Ondewijs. Hij toetst af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Download hier het integrale standpunt Financiering

Downloaden