Standpunt Nota informatie instellingsreview

2019-07-02 00:00:00

De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft bij de hervorming van het kwaliteitszorgsysteem van de visitaties naar dat van de instellingsreview steeds het belang van publieke informatievoorziening benadrukt. Met deze nota geeft de Vlaamse Vereniging van Studenten haar visie op hoe deze informatievoorziening in het nieuwe systeem zou moeten lopen om voor elke betrokken partij transparantie te bieden.

VVS vraagt:

De Vlaamse Vereniging van Studenten erkent dat informatie over de kwaliteit van de opleiding voor vele studiekiezers niet de eerste informatie is die gezocht wordt. Toch benadrukt ze het belang van het publieke karakter van zowel kwalitatieve informatie (bv. een analyse van de sterke en zwakke punten van de opleiding) als kwantitatieve informatie (cijfers over de slaagkansen, studentenaantallen …) die up to date wordt gehouden door de overheid en/of de betrokken hogeronderwijsinstellingen.

Contactgegevens:

Bestuurder Onderwijs en Ondervoorzitter Dylan Couck, dylan@vvs.ac

-De Bestuurder vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.

Coördinator en Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs: Frédéric Piccavet, frederic@vvs.ac

-De Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs is bij VVS de betaalde medewerker die alle standpunten van de organisatie opvolgt. Hij beheert het dossier.

Download hier het integrale standpunt Nota informatie instellingsreview

Downloaden