Standpunt Online leren

2017-03-08 00:00:00

Ieder academiejaar wordt de discussie opnieuw gevoerd over het evenwicht tussen klassiek hoger onderwijs en digitaal leren. Voor VVS moet er steeds een balans gezocht worden tussen deze beide met een vorm van blended learning.

Contactgegevens

Rapporteur Online leren: Frédéric Piccavet, frederic.piccavet@vvs.ac , +32 (0)476 30 80 16

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.-

Contact Bestuur VVS: Messelina Loncin, info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

-De Bestuurder vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering

Download hier het integrale standpunt Online leren

Downloaden