Standpunt Taalbeleid

2017-04-20 00:00:00

VVS erkent de meerwaarde van meertaligheid en pleit dan ook voor meer aandacht voor taalonderricht in het hoger onderwijs. Studenten moeten de internationale vakterminologie onder de knie krijgen en anderstalige vakliteratuur kunnen volgen. Het aanbieden van anderstalige cursussen kan de talenkennis van studenten vergroten. Toch zijn er ook gevaren aan het aanbieden van anderstalig onderwijs, zoals het verhogen van de drempel tot het hoger onderwijs en het verlagen van de leeropbrengst.

Daarom pleit VVS voor een evenwichtig taalbeleid dat de noden van de studenten centraal stelt. Het taalbeleid moet enerzijds de kwaliteit van het onderwijs verhogen en anderzijds de democratisering dienen. Er moet gezocht worden naar een gezond evenwicht tussen het Nederlands als wetenschappelijke taal en de internationaal gangbare taal of talen van het vakgebied. Een goed taalbeleid balanceert tussen academisch taalgebruik, vakjargon (zowel in het Nederlands als de andere talen), stimuleert de mobiliteit, heeft oog voor taaldiversiteit en biedt studenten een echte keuzemogelijkheid.

Lees hieronder (in de bijlage) het integrale standpunt Taalbeleid van de Vlaamse Vereniging van Studenten.

Contactgegevens

Rapporteur Mobiliteit: Frédéric Piccavet,  frederic.piccavet@vvs.ac , +32 (0)476 30 80 16

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Bestuurder Onderwijs: Dorien De Pauw, info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

-De Bestuurder vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.

Download hier het integrale standpunt Taalbeleid

Downloaden