Standpunt Vermarkting van het hoger onderwijs

2017-06-08 00:00:00

In deze tijd van besparingen wil VVS uitdrukkelijk aandacht vragen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van democratisch hoger onderwijs. De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor private financiering van hoger onderwijs, rationaliseringsinitiatieven, arbeidsmarktgericht hoger onderwijs en de rol van private partners binnen werkplekleren.

Contactgegevens

Rapporteur Vermarkting Hoger Onderwijs: Frédéric Piccavet,  frederic.piccavet@vvs.ac , +32 (0)476 30 80 16

-De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.-

Contact Bestuur VVS: Messelina Loncin, info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

-De Bestuurder vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering

Download hier het integrale standpunt Vermarkting van het hoger onderwijs

Downloaden