Standpuntvormingsprocedure

Een (nieuw) standpunt kan geschreven of herschreven worden in één van de volgende situaties: wanneer de (actuele) omstandigheden erom vragen en een lid dit signaleert en de av of het bureau deze vraag aanneemt, wanneer een oud standpunt op het punt staat te vervallen en wanneer een ontwerpstandpunt geagendeerd wordt op de algemene vergadering (av) omdat een lokale studentenraad ondervindt dat de lokale studenten een andere mening toegedaan zijn dan het ontwerpstandpunt verdedigt. Indien in deze situaties gestemd of in consensus wordt besloten dat het (her)schrijven van een standpunt/nota nodig is, wordt door de av of het bureau deze opdracht gegeven. De av of het bureau stellen een rapporteur en (evt.) co-rapporteur aan om de werkzaamheden en terugkoppelingen vlot te laten verlopen. Deze rapporteur kan, indien nodig, een werkgroep oproepen om het ontwerpstandpunt te schrijven. De rapporteur zorgt ook voor het praktische oproepen en samenstellen van de werkgroep en schrijven de standpunten, ondersteund door de eventuele betrokken bestuurder en stafmedewerker. Deze werkgroepen werken zo aan specifieke standpunten of onderwerpen en beslaan ook alleen dit onderwerp. Om de terugkoppeling van de werkzaamheden vlot te laten verlopen, worden een rapporteur en (evt.) co-rapporteur van deze werkgroep aangesteld. Zij zorgen ook voor het praktische oproepen en samenstellen van de werkgroep en schrijven de standpunten, ondersteund door de eventuele betrokken bestuurder en stafmedewerker.

Wanneer deze werkgroep een ontwerpstandpunt geschreven heeft en het bureau hiermee akkoord gaat, wordt dit document als ontwerpstandpunt intern verspreid. Op de eerstvolgende av kan dit document vervolgens geagendeerd worden indien een lid van de av ervaart dat de lokale studentengeleding een andere mening toegedaan is dan in het ontwerpstandpunt wordt verdedigd. Deze agendering wordt doorgegeven binnen de 20 dagen na verspreiding van het ontwerpstandpunt. Indien het ontwerpstandpunt niet geagendeerd wordt, wordt het als goedgekeurd beschouwd en wordt het een standpunt dat verspreid kan worden.

Indien het wel geagendeerd werd, kunnen leden met behulp van concrete amendementen wijzigingen voorstellen. Over deze amendementen wordt gestemd op de algemene vergadering. De leden van de av kunnen na afloop van deze stemmingen beslissen of het standpunt met amendementen wordt aangenomen, of het document teruggestuurd wordt naar het bureau en de eventuele werkgroep omdat er nog meer werk aan is, of dat niet verder wordt gegaan met het document. Zowel in de eerste als de tweede situatie moet de av deze beslissingen motiveren naar het bureau toe zodat zij op een constructieve manier kunnen verder werken.