Studenten gezocht voor opleidingsbeoordelingen (VLUHR)!

Benieuwd hoe het eraan toegaat in dezelfde of een gelijkaardige opleiding aan een andere universiteit of hogeschool? Wil je je engageren voor een mooie vergoeding? Lees dan zeker verder! (ENGLISH VERSION BELOW)

In oktober 2022 en februari 2023 organiseert de Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad (VLUHR) een aantal opleidingsbeoordelingen. De beoordelingscommissie bestaat uit vier experten en een student en bekijken de kwaliteit van een opleiding.

Jij kan die student uit het panel zijn. Belangrijk is wel dat je zelf niet studeert aan de universiteit waarvan de opleiding wordt beoordeeld! Studeer je bv. aan de UGent dan kan je niet kandideren voor de opleidingsbeoordeling van SINREM enz.

Een beoordelingscommissie heeft een uiterst belangrijke taak gezien zij nagaan of een opleiding voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en kijkt dus naar heel wat elementen binnen een opleiding zoals de structuur van de opleiding, het lesmateriaal, de manier van evalueren…

Welke opleidingen worden beoordeeld?

 1. de International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) aan de Universiteit Gent;
 2. de bachelor en master in de Godgeleerdheid en Religiewetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF); en
 3. de bachelor en master in de Protestantse Theologie en Religiestudies aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religistudies (FPTR)

Wie zoekt VVS?

We zoeken voor de beoordeling van

 1. de international master SINREM (UGent): een masterstudent bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur chemie met voldoende kennis van de Engelse taal;
 2. de bachelor en master Godgeleerheid en Religiewetenschappen (ETF): een student Master of Arts in de Theologie en de Religiewetenschappen van de KU Leuven
 3. de bachelor en master Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR): een student Theologie en Religiewetenschappen van de

Wat wordt er juist van mij verwacht?

 • Voorbereiden van de beoordeling aan de hand van het zelfevaluatierapport van de opleiding;
 • deelname aan een training en een eerste, voorbereidend gesprek met de leden van commissie (+/- halve dag in Brussel);
 • deelname aan de visitatie (+- anderhalve dag) voor:
 1. SINREM: 11-12 oktober 2022
 2. Godgeleerdheid en Religiewetenschappen: 15-16 februari 2023
 3. Protestantse Theologie en Religiestudies: 27-28 februari 2023;
 • na afloop van de beoordeling zorg je samen met de andere leden van de beoordelingscommissie dat het rapport, zoals voorbereid door de secretaris van de commissie, volledig is.

Wat krijg ik terug in ruil terug voor mijn engagement?

Naast de ervaring, krijg je voor de deelname een zeer mooie vergoeding (+/- €1.000) en al de onkosten die je hiervoor maakt, worden vergoed. Je maaltijden en de overnachting worden voorzien.

Hoe stel ik mezelf kandidaat?

Stuur je cv (met inbegrip van de vakken die relevant zijn) én motivatiebrief voor

 1. SINREM ten laatste op 24 juni 2022, 23u59;
 2. Godgeleerdheid en Religiewetenschappen ten laatste op 30 september 2022;
 3. Protestantse Theologie en Religiestudies ten laatste op 7 oktober 2022;

naar info@vvs.ac. Nadien wordt een selectie gemaakt en nodigen we jou misschien uit voor een gesprek.

Als je nog vragen hebt of je wil meer informatie, mail (pieter.jespers@vvs.ac) of bel gerust op het nummer 0032 (0)2 893 24 84 tussen 9u30 en 17u!

Laatste update van het artikel: 07/06/2022


Ever wondered how things work in a similar programme at another university (college)? Continue reading!

In octobre 2022 and februari 2023, the Flemish Universities and University Colleges Council (VLUHR) organises some assessments of programmes in the framework of the Flemish quality assurance process. These assessments are made by a panel that contains one student and four experts. You can be the student in one of these panels! ATTENTION: you cannot study at the university (college) where the program assesment takes place. For example: if you study at the UGent, you cannot participate in the review of SINREM.

An assessment panel has an important task considering that it checks if a programme meets the quality standards and thus takes a look at several elements within a programme (e.g. the structure, the course materials, the assessment procedure …).

Which programs are being reviewed?

 1. the International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) at Ghent University;
 2. the bachelor and master of Theology and Religion Studies at the Evangelical Theological Faculty (ETF);
 3. the bachelor and master of Protestant Theology and Religion Studies at the Faculty of Protestant and Religion Sciences (FPTR);

Who are we looking for?

We are looking for the profiles, for the review of

 1. the master SINREM at UGent: a master student bio-engineer or a civil engineer-chemicist with a considerable understanding of the English language;
 2. the bachelor and master of Theology and Religion Studies at ETF: a student Master of Arts Theology and Religion Studies at KU Leuven;
 3. the bachelor and master of Protestant Theology and Religion Studies at FPTR: a student Theology and Religion Studies at KU Leuven.

What do we expect from you?

 • Preparation of the assessment on the basis of the self-evaluation report of the programme.
 • Participation in the first preparing meeting of the panel (Brussels, half a day).
 • Participation in the assessment (+/- one and a half day) for
 1. SINREM: 11-12 octobre 2022
 2. Theology and Religion Studies: 15-16 februari 2023
 3. Protestant Theology and Religion Studies: 27-28 februari 2023
 • Drafting with the panel the report of the assessment.

What do you get in return?

Besides the experience, you receive a decent compensation (+-€1.000) and all your expenses will be reimbursed, this includes your dinner and your stay in the city of Ghent.

How do you apply?

If you want to apply, send your resumé and a motivation letter to info@vvs.ac by the 27th of may and then the selection will be made. 

If you want more information or if you have any questions, please contact pieter.jespers@vvs.ac or call 0032 (0)2 893 24 84 between 9AM and 5PM.

Last update of the article: 07/06/2022