Studenten trekken aan de alarmbel voor betaalbare koten

25 aanbevelingen om koten kwaliteitsvol en betaalbaar te maken en discriminatie op de kotenmarkt aan te pakken

De afgelopen maanden was het topic niet uit de media te slaan: steeds meer studenten hebben problemen bij het zoeken naar een (betaalbaar) kot. Aan immokantoren verschijnen de intussen ellenlange rijen steeds vroeger op het jaar. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) roept de Vlaamse overheid op tot actie om in overleg met studenten onze 25 aanbevelingen op de korte termijn te implementeren. "We willen niet naar een kotenmarkt evolueren waar een kloof ontstaat tussen de haves en de havenots", waarschuwt onze bestuurder Sociale zaken Julien De Wit."

26 april 2022

De studentenhuisvestingsmarkt is overbevraagd. De vraag naar studentenkoten en – residenties is niet meer bij te houden. Volgens Kotkompas 2020 is er tegen 2030 nood aan ongeveer 95.000 extra koten in ons land. van digitaal onderwijs, zo blijkt uit het nieuwe standpunt van de Vlaamse Vereniging van studenten. De boodschap van ruim twintig studentenraden in de Vlaamse Gemeenschap is hierover duidelijk: lesopnames moeten zoveel en waar mogelijk worden aangeboden, en ze moeten onbeperkt in de tijd zijn.

Basiskoten, student villages.. een veelheid aan oplossingen nodig

Niet alleen voor kansarme studenten, maar ook voor middenklassegezinnen wordt op kot gaan meer en meer een financieel moeilijke zaak. Dat zorgt ervoor dat er aan het beginsel van democratisch, toegankelijk onderwijs voor eenieder wordt geraakt. Je kan immers niet aan elke hogeronderwijsinstelling om het even welke richting volgen. Pendelen is niet voor elke student een haalbare piste.

Daarom pleit VVS voor een veelheid aan oplossingen. Zo willen we ijveren voor de bouw van zogenaamde Student Villages, naar Frans voorbeeld. Zulke huisvestingscomplexen worden gebouwd buiten de studentensteden om zo de druk op de steden weg te nemen. Er stelt zich op de studentenhuisvestingsmarkt echter nog een ander probleem: het verdwijnen van de variëteit in de beschikbare koten. Het ‘basiskot‘ verdwijnt langzaamaan onder de toenemende druk van luxekoten, die meer opbrengen voor kotbazen.

Als VVS willen we dit tegengaan door te kijken naar mogelijke fiscale aanpassingen ten gunste van de eigenaars van ‘basiskoten’. “Er zijn heel wat studenten die elke euro in twee moeten bijten om rond te komen. We mogen hen niet vergeten: ook voor hen moet op kot gaan betaalbaar zijn en blijven”, zegt bestuurder Julien De Wit.

Bestuurder Julien De Wit

“Er zijn heel wat studenten die elke euro in twee moeten bijten om rond te komen. We mogen hen niet vergeten: ook voor hen moet op kot gaan betaalbaar zijn en blijven.”

Bestuurder Julien De Wit

Daarom pleit VVS voor een veelheid aan oplossingen. Zo willen we ijveren voor de bouw van zogenaamde Student Villages, naar Frans voorbeeld. Zulke huisvestingscomplexen worden gebouwd buiten de studentensteden om zo de druk op de steden weg te nemen. Er stelt zich op de studentenhuisvestingsmarkt echter nog een ander probleem: het verdwijnen van de variëteit in de beschikbare koten. Het ‘basiskot‘ verdwijnt langzaamaan onder de toenemende druk van luxekoten, die meer opbrengen voor kotbazen.

Als VVS willen we dit tegengaan door te kijken naar mogelijke fiscale aanpassingen ten gunste van de eigenaars van ‘basiskoten’. “Er zijn heel wat studenten die elke euro in twee moeten bijten om rond te komen. We mogen hen niet vergeten: ook voor hen moet op kot gaan betaalbaar zijn en blijven”, zegt bestuurder Julien De Wit.

Kwaliteit garanderen via Vlaams kotlabel

Daarnaast is ook de kwaliteit van koten nog steeds belangrijk. Het is voor studenten vandaag erg moeilijk om de labels voor kwaliteitsvolle koten te vergelijken tussen de verschillende studentensteden. Het gebrek aan uniformiteit zorgt voor onnodige verwarring bij studenten en hun ouders. Als VVS durven we te pleiten voor het invoeren van een Vlaams kotlabel. Belangrijk hierbij is wel dat we steeds de lokale flexibiliteit en de gevoeligheden van de hogeronderwijsinstellingen indachtig houden. We merken dat de geesten steeds meer rijpen en er steeds meer stemmen opgaan om inderdaad zulk kotlabel te lanceren.

Discriminatie aanpakken via correspondentietesten

Discriminatie van studenten op de kotenmarkt op basis van hun afkomst, etniciteit, gender, geaardheid of andere kenmerken is steeds uit den boze. We merken dat jaarlijks nog te veel studenten geconfronteerd worden met discriminatie of xenofobie wanneer ze op zoek gaan naar geschikte koten.

Om dit tegen te gaan, suggereert de Vlaamse Vereniging van Studenten het hanteren van correspondentietesten op de huisvestingsmarkt. Deze instrumenten blijken erg succesvol in het buitenland. Het is belangrijk te vermelden dat volgens de visie van VVS, de overheid deze testen moet organiseren. Het kan geenszins de bedoeling zijn dat het uitvoeren van deze correspondentietesten ten laste komt van de instellingen. Dit behoort niet tot hun kerntaak en zou een enorme werklast met zich meebrengen voor de studentgerichte diensten die nu al vaak te weinig betoelaagd en onderbemand zijn.

Daarnaast pleiten we er ook voor om een centrale klachtmogelijkheid in te richten voor niet-instellingsgebonden klachten van discriminatie. Toch is het ook belangrijk dat studenten decentraal terecht blijven kunnen met hun problemen. We vragen dan ook zeker niet de bestaande klachtmogelijkheden op decentraal niveau te laten varen.