Niet helemaal mee met de laatste studentendossiers?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepel van de Vlaamse studentenraden. In onderstaand overzicht lichten we onze lopende onderwijs- en studentendossiers bondig toe. Zo kan jij vanuit jouw studentenraad op een geïnformeerde manier deel nemen aan onze vergaderingen en/of externe vergaderingen.

Onze bestuurders, stafmedewerkers en rapporteurs zijn dag in dag uit in de weer om studentenvertegenwoordigers ook op inhoudelijk vlak bij te staan. Met dit overzicht van dossiers willen we jou snel laten bijbenen met de brandende actualiteit in bepaalde dossiers. Op deze pagina vind je ook steeds de contactknop. Die leidt jou direct naar de student die voor het dossier de eindverantwoordelijkheid draagt. Vraag die persoon gerust om meer documentatie als je je graag verdiept of neem deel aan een werkgroep en geef mee vorm aan een dossier.

Mentaal welzijn van studenten

De studententijd is een sleutelperiode. Een student krijgt autonomie en vrijheid maar heeft ook af te rekenen met stress over beslissingen die de rest van zijn of haar leven kunnen beïnvloeden. Er bereiken ons steeds meer berichten dat studenten zich effectief vaak niet goed in hun vel voelen. Daar gaan meerdere oorzaken achter schuil, zoals een te hoge studiedruk en prestatiedruk, eenzaamheid, onzekerheid, faalangst, stress, enzoverder.

Herindeling van het academiejaar

Een herindeling van het academiejaar kwam de voorbije jaren telkens opnieuw terug op de agenda van de universiteiten en hogescholen. We zijn de voorbije jaren al door verschillende evoluties gegaan; studenten volbrengen vandaag hun opleiding op een heel andere manier dan tien jaar geleden. Zo gingen we bijvoorbeeld in 2004, deels door het Bolognaproces, van licentiaten en kandidaturen naar bachelors en masters van respectievelijk drie jaar en één of twee jaar. We gingen daarnaast ook door een beweging van flexibilisering de voorbije jaren, studenten kunnen zelf hun studietraject samenstellen en studeren niet langer allemaal af in het driejarig modeltraject.

Vluchtelingenbeleid in het hoger onderwijs

De voorbije jaren kende Europa een enorme stroom aan vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak en Afghanistan. Een deel van deze vluchtelingen werd opgevangen door België. Nadat aan de eerste fundamentele basisbehoeften tegemoet is gekomen, is het belangrijk dat voldoende aandacht besteed wordt aan de opleiding (in het hoger onderwijs) en erkenning van bestaande diploma’s van de personen met een vluchtelingenstatus en subsidiair beschermden. Dit is immers positief voor zowel de persoon zelf als de maatschappij, met positieve effecten op de erkenning, zelfwaarde en inburgering van de persoon.

Het stimuleren van studentenparticipatie

De Vlaamse studentenvertegenwoordigers maken zich al langer zorgen over het feit dat ze hun werk niet langer optimaal kunnen uitvoeren. Het metier van studentenvertegenwoordiger is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Hierdoor is de werkdruk toegenomen terwijl het steeds moeilijker lijkt om studenten voor een lange tijd aan een studentenraad te binden.

  • Dossiers zijn complexer en tijdsintensiever geworden.
  • Studentenvertegenwoordigers kunnen niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarvoor ze worden uitgenodigd.
  • De instroom van nieuwe vertegenwoordigers blijft te beperkt om een afdoende participatie te garanderen.