Vorming aanvragen?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepel van de Vlaamse studentenraden. Als koepelorganisatie hebben we een belangrijk gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle studentenparticipatie op elk niveau in het hoger onderwijs door gemotiveerde studentenvertegenwoordigers.

VVS heeft dus een belangrijke rol te vervullen als ondersteuner. Om studentenraden lokaal te versterken, bieden we normaal gezien elk jaar vormingen aan, van basic vergadertechnieken tot het uitpluizen van complexe beleidsdossiers.

 

VVS herbekijkt echter momenteel haar vormingsaanbod. Daarom lassen we een tijdelijke vormingsstop in, al is het wel de bedoeling om nog tijdens 2023 misschien basisvormingen te geven en lezingen te organiseren vanuit ons VVS-netwerk.

Als je hierover vragen hebt kan je altijd terecht bij onze vormingscoördinator.