Verhoog maximale verdienbedragen voor registratie als beursstudent

Ook studenten uit de lage middenklasse kunnen de eindjes niet langer aan elkaar knopen

Inschrijvingsgelden die stijgen, een roodgloeiende kotenmarkt en energieprijzen die door het dak van het kot schieten. Meer en meer studenten kunnen hun studies niet meer betalen. Dat zegt niet de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), maar het zijn de diensten studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten die unisono deze boodschap naar buiten brengen. In 2022 vroeg een derde tot de helft meer studenten financiële ondersteuning aan. Daarom brengt VVS vandaag haar standpunt Studiekosten uit, met daarin maar liefst 40 aanbevelingen.

“Er is dringend nood aan een pakket maatregelen die een oplossing bieden voor studenten die nu financieel zwaar getroffen worden. Dat zijn niet langer alleen de allerkwetsbaarsten, maar ook steeds meer de zogenaamde lagere middenklasse.”, zegt voorzitter Julien De Wit.

De dienst studentenvoorzieningen van de KU Leuven zag een toename in het aantal hulpvragen – tijdens de eerste maanden van het academiejaar – van om en bij de 50%. Hetzelfde beeld zien we aan de Brusselse VUB, waar het aantal hulpvragen steeg met 51% in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Het aantal aanvragen bij de hogescholen voor STUVO-toelagen, renteloze leningen, gespreide betalingen van studiegeld en andere toelagen is tegenover vorig jaar met meer maar liefst 35% gestegen, zo stelde de Vlaamse Hogescholenraad vorige week nog.

Voorzitter Julien De Wit

Meer studenten vragen ook alsmaar meer steun

Hogeronderwijsinstellingen lieten aan VVS weten dat ze vandaag nog de meeste studenten die aan komen kloppen kunnen helpen. Wanneer het aantal hulpvragen echter aan dit tempo blijft stijgen, zal dat niet lang meer een garantie blijven. Waar een student vroeger kwam aankloppen omdat die honderd of tweehonderd euro per maand tekort kwam, heeft diezelfde student vandaag bovendien vaak een veelvoud hiervan nodig. “VVS vraagt dan ook om de stuvo-enveloppe (studentenvoorzieningen) mee te laten stijgen met het aantal hulpvragen van studenten,” stelt voorzitter Julien De Wit.

Lagere middenklasse in de gevarenzone

De recentste CEBUD-analyse (Centrum voor budgetadvies en -onderzoek, onderzoeksgroep Thomas More) bevestigt deze vermoedens. Zo kost ‘kotstudent zijn’ dit academiejaar € 1.243,00 meer dan vorig jaar. Een student die op kot gaat, kost het gezin of zichzelf gemiddeld € 15.246,00. Dit is bijna een jaarloon voor de lagere inkomens, en is iets dat veel gezinnen niet kunnen missen en waarvoor sommige gezinnen zelfs leningen aangaan. Bij pendelstudenten loopt de kost op tot € 826,00 extra, alleen al dit jaar. In totaal kost een pendelstudent nu zo’n € 10.156.

Het kan niet zijn dat een student minder uren jobstudentenarbeid moet doen om zich nog te kunnen registreren als beursstudent, hoewel die dit geld nodig heeft om de stijgende rekeningen te kunnen blijven betalen. Het aantal verhalen dat ons zo bereikt is te groot om op te noemen.

– Voorzitter Julien De Wit

Uit bevragingen van de sociale diensten van hogeronderwijsinstellingen blijkt dat steeds meer studenten om steeds grotere bedragen vragen, waaronder ook doelgroepen die vorige jaren minder beroep deden op tegemoetkomingen. Zij halen de toegenomen kotenprijzen en het geslonken gezinsbudget omwille van de gestegen energieprijzen aan als de redenen voor hun aanvragen. Daarom verwijzen we in het kader van de toegenomen studiekosten ook door naar het belang van ons standpunt Studentenhuisvesting, waarin we pleiten voor voldoende en betaalbare ‘basiskoten’

Maak studiekosten eindelijk transparant

VVS stelt nu een pakket van 40 maatregelen voor die een oplossing kunnen bieden voor studenten in deze moeilijke periode. Zo is het een oud zeer dat studenten niet transparant kunnen terugvinden hoeveel ze nu juist aan studiemateriaal gaan moeten uitgeven. VVS stelt daarom voor om de kostprijs van al het nodige studiemateriaal (handboeken, abonnementen op e-learningtools, softwarelicenties, laptop … ) verplicht op te nemen in de opleidingsfiche van elke opleiding. Wanneer de kosten niet eenvoudig voorspelbaar zijn, denk aan practica en stages, vraagt VVS om die te voorspellen door monitoring. Zo kunnen gemiddelde richtbedragen vermeld worden. VVS moedigt verder ook aan dat professoren zich steeds  bezinnen over de noodzakelijkheid van studiemateriaal.

Verhoog de maxima verdienbedragen om beursstudent te kunnen worden

Om de toegang tot het hoger onderwijs democratisch te houden verzoekt VVS ook om de maxima bedragen die men mag verdienen om zich te registreren als beurs- en bijna-beursstudent te verhogen. Zeker omdat de kosten steeds hoger oplopen, moet het inkomen ook hoger kunnen zijn. Voorzitter Julien De Wit: “Het kan niet zijn dat een student minder uren jobstudentenarbeid moet doen om zich nog te kunnen registreren als beursstudent, hoewel die dit geld nodig heeft om de stijgende rekeningen te kunnen blijven betalen. Het aantal verhalen dat ons zo bereikt is te groot om op te noemen.”

Bespaar niet op goedkope en kwalitatieve studentenvoorzieningen

Mobiliteit, bibliotheken, studentenrestaurants, ICT-lokalen … meer en meer komen ze in besparingsoefeningen van hogeronderwijsinstellingen naar voren. Het is echter cruciaal voor veel studenten dat die voorzieningen blijven bestaan en dat aan een toegankelijke prijs. Mobiliteit is cruciaal voor de pendelstudent, bibliotheken zijn leerplekken voor heel wat studenten zonder kot (of met een heel klein kot), studentenrestaurants zijn er voor studenten die anders geneigd zijn om te besparen op gezonde voeding, en ICT-lokalen hebben we nodig voor studenten zonder eigen laptop. We vragen dan ook om deze voorzieningen niet af te bouwen en ze naar waarde te schatten door er opnieuw in te investeren.

Wat is VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), behartigt de belangen van elke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. VVS strijdt bij de overheid en de hogeronderwijsinstellingen voor een kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk hoger onderwijs voor elke (toekomstige) student zonder onderscheid. Ieder jaar verkiest VVS een nieuw bestuur om deze taak in de praktijk op te nemen. Zij worden verkozen door de studentenraden en hebben zo draagvlak aan alle hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap.