Geïnteresseerd in onze dagelijkse werking?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepel van de Vlaamse studentenraden. Op deze pagina vind je alle verslagen van de vergaderingen van VVS.

Als overlegplatform bespreken we de strategische lijnen van de organisatie in de algemene vergadering en de inhoudelijke in het bureau. Daarnaast is er de interne werking van onze werkgroepen die werken aan standpunten en onze externe vertegenwoordiging door de mandatarissen. Je vind alle informatie over deze organen hier.

Onderaan deze pagina vind je ook de Statuten en het Intern Reglement van de Vereniging terug.

De verslagen van de algemene vergadering en het bureau zijn openbaar, de overige documentatie is uitsluitend toegankelijk voor onze leden, omwille van de privacy. Lid worden? Klik hier voor alle informatie.

Vind hier de verslagen en/of samenvattingen van verslagen van de algemene vergadering in het werkingsjaar 2022-2023.

De algemene vergadering

Het bureau

Vind hier de verslagen en/of samenvattingen van verslagen van het bureau in het werkingsjaar 2022-2023.

Vind hier de belangrijkste terugkoppelingen van onze mandatarissen bij externe vergaderingen.

(De link stuurt je naar een spreadsheet, de zogenaamde “Mandatenlijst”. Voor de terugkoppelingen klik je op de link in kolom P – “Terugkoppelingen” van het tabblad “Externe Mandaten”.)

TIP! Gebruik zeker de ctrl + F functie om snel de juiste vergadering te zoeken waarvan je de terugkoppeling wil lezen. Zoek op de datum of op de naam van de externe vergadering.

Mandatarissen

Rapporteurs

Hieronder vind je vooreerst een actuele lijst van onze actieve werkgroepen (die regelmatig wordt geüpdatet). Ten tweede vind je de verslagen van onze werkgroepen terug. Tot slot vind je ook al de tussentijdse resultaten van de werkgroepen in de vorm van “Ontwerpstandpunten).

Statuten en Intern Reglement van de Vereniging

Statuten

Download hier de statuten van de Vlaamse Vereniging van Studenten

Intern Reglement

Download hier het intern reglement van de Vlaamse Vereniging van Studenten