Vorming aanvragen?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepel van de Vlaamse studentenraden. Als koepelorganisatie hebben we een belangrijk gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle studentenparticipatie op elk niveau in het hoger onderwijs door gemotiveerde studentenvertegenwoordigers.

VVS heeft dus een belangrijke rol te vervullen als ondersteuner. Om studentenraden lokaal te versterken, bieden we vormingen aan! Van basic vergadertechnieken tot het uitpluizen van complexe beleidsdossiers: VVS heeft een heel scala aan vormingen om de werking van jouw studentenraad te verbeteren.

De basisvaardigheden van een stuver

Dit zijn de vaardigheden die een studentenraad best wel in huis heeft binnen het team. Denk maar aan de werving van nieuwe leden, communicatie, vergadertechnieken enz.

Specifieke vaardigheden voor een studentenorganisatie

Dit zijn bijkomende werkpunten die jouw studentenraad verder kunnen professionaliseren. Denk aan het opstellen van een een jaar- of beleidsplan, profilering van jouw studentenraad, het uitbouwen van een vrijwilligerswerking enz.

Vorming aanvragen bij VVS

Een vorming bij VVS aanvragen kan via dit formulier . Na je aanvraag gaat de vormingsmedewerker van VVS op zoek naar een vormer uit de vormingspool, allemaal mensen met ervaring in de stuver-wereld. Elke vorming duurt één à twee uur. De prijs van een vorming is overeen te komen met de studentenraad. Hierbij kijken we naar het budget van de studentenraad en hoeveel deze kan vrijmaken voor een vorming.

Wil je zelf vormingen geven? Dat kan!

Als vormer heb je niets anders nodig dan veel zin en je eigen ervaring. De vormingsmedewerker van VVS zal ondersteunen in elk stadium van de vorming, al je vragen beantwoorden, de vorming mee voorbereiden en de praktisch kant van de zaak regelen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen om vorming te geven! Heb je ervaring in een studentenraad of in een bepaald thema en wil je deze ervaring delen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Vormingen die VVS aanbiedt

Vergadertechnieken en brainstormen

De koning van de basics: vergaderen en brainstormen! Een goede vergadering is niet alleen de verantwoordelijkheid van de voorzitter, en brainstormen kan het interessanter maken om samen ideeën te zoeken. Als studentenvertegenwoordiger organiseer je veel vergaderingen binnen je studentenraad, maar kom je ook op veel vergaderingen van je instelling en misschien zelfs daarbuiten. Efficiënt vergaderen en brainstormen kan je leven dus een stuk aangenamer maken.

Een jaarplanning of beleidsplan opstellen

“We zien wel als het zover is”, is een manier van werken waarmee je niet altijd de beste resultaten haalt. Met een jaarplan of zelfs een beleidsplan kan je studentenraad vastleggen waar jullie het volgende jaar naartoe willen en hoe je dat kan bereiken. Toch is het niet zo gemakkelijk om een realistisch jaarplan op te stellen. Veel goede ideeën en initiatief moeten echter genoeg zijn om, met onze ondersteuning, een planning te maken.

Omgaan met weerstand

In je eigen studentenraad, in relatie met studenten, docenten, … Overal kom je mensen tegen die weerstand bieden aan verandering of jonge en vernieuwende ideeën. Omdat je als student natuurlijk jong en vaak vernieuwend bent, is het goed om te weten hoe je met deze weerstand kan omgaan, waarom diverse mensen weerstand bieden en hoe je toch bepaalde weerstand kan ombuigen.

Werving van nieuwe studentenvertegenwoordigers en communicatie met je achterban

Veel studentenraden komen wel eens in de positie dat te veel werk op te weinig schouders terecht komt. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk om nieuwe mensen te vinden of te communiceren met de andere studenten aan je instelling. We zoeken samen naar mogelijkheden om nieuwe stuvers te vinden en je boodschap ook in de hele instelling te laten doordringen.

Time management

Studeren en examens, muziekles, jeugdbeweging en tussendoor nog uitgaan… Vaak blijft er niet veel over voor studentenvertegenwoordiging of je lief, en je moeder vraagt ook regelmatig of je nog eens thuis komt. Deze vorming brengt je de basisprincipe van time management bij. Enkele eenvoudige tips binnen een goede structuur maken dat je plots veel meer tijd hebt.

Decreten en thema’s: u vraagt, wij draaien

Er gebeurt veel inhoudelijk werk, bij studentenraden, bij vvs, maar ook bij de Vlaamse Overheid en haar partners. Vormingen over decreten allerhande of specifieke thema’s daaruit zijn op aanvraag allemaal beschikbaar. Leerkrediet, kwaliteitszorg en het nieuwe accreditatiestelsel, onderwijs- en examenreglementen, HBO, academisering, integratie, maar ook studentenvoorzieningen, huisvesting, studiekost en -financiering, diversiteit en internationale mobiliteit. U vraagt, wij draaien!

We vragen wel een ruimere aanvraagtijd voor deze vorming van twee maanden. Daarnaast rekenen we ook op minstens één, mogelijks twee afstemmingsgesprekken zodat we de vorming kunnen opstellen en aanpassen aan de specifieke noden waarmee jouw studentenraad kampt.