Vorming aanvragen?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepel van de Vlaamse studentenraden. Als koepelorganisatie hebben we een belangrijk gemeenschappelijk doel: een kwaliteitsvolle studentenparticipatie op elk niveau in het hoger onderwijs door gemotiveerde studentenvertegenwoordigers.

VVS heeft dus een belangrijke rol te vervullen als ondersteuner. Om studentenraden lokaal te versterken, bieden we vormingen aan! Van basic vergadertechnieken tot het uitpluizen van complexe beleidsdossiers: VVS heeft een heel scala aan vormingen om de werking van jouw studentenraad te verbeteren.

De basisvaardigheden van een stuver

Dit zijn de vaardigheden die een studentenraad best wel in huis heeft binnen het team. Denk maar aan de werving van nieuwe leden, communicatie, vergadertechnieken enz.

Specifieke vaardigheden voor een studentenorganisatie

Dit zijn bijkomende werkpunten die jouw studentenraad verder kunnen professionaliseren. Denk aan het opstellen van een een jaar- of beleidsplan, profilering van jouw studentenraad, het uitbouwen van een vrijwilligerswerking enz.

Vorming aanvragen bij VVS

Een vorming bij VVS aanvragen kan via dit formulier . Na je aanvraag gaat de vormingsmedewerker van VVS op zoek naar een vormer uit de vormingspool, allemaal mensen met ervaring in de stuver-wereld. Elke vorming duurt één à twee uur. De prijs van een vorming is overeen te komen met de studentenraad. Hierbij kijken we naar het budget van de studentenraad en hoeveel deze kan vrijmaken voor een vorming.

Wil je zelf vormingen geven? Dat kan!

Als vormer heb je niets anders nodig dan veel zin en je eigen ervaring. De vormingsmedewerker van VVS zal ondersteunen in elk stadium van de vorming, al je vragen beantwoorden, de vorming mee voorbereiden en de praktisch kant van de zaak regelen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen om vorming te geven! Heb je ervaring in een studentenraad of in een bepaald thema en wil je deze ervaring delen? Aarzel niet om ons te contacteren!

The basics

Je rechten en plichten als studentenraad: wat mag wel en niet?

In Vlaanderen wordt studentenparticipatie geregeld door een decreet. Daarin worden een aantal dingen vastgelegd die je als studentenraad hoedanook mag en moet doen, en waar je instelling dus niet over te zeggen heeft. In deze vorming maak je kennis met je rechten en plichten als studentenvertegenwoordiger en bekijken we samen hoe je dit in de praktijk best aanpakt.

Time management

Studeren en examens, muziekles, jeugdbeweging en tussendoor nog uitgaan… Vaak blijft er niet veel over voor studentenvertegenwoordiging of je lief, en je moeder vraagt ook regelmatig of je nog eens thuis komt. Deze vorming brengt je de basisprincipe van time management bij. Enkele eenvoudige tips binnen een goede structuur maken dat je plots veel meer tijd hebt.

Hoe lees je een decreet en welke decreten zijn vandaag aan de orde?

Binnen je instelling kan je je studentenstem laten klinken over verschillende zaken, maar ook op Vlaams niveau wordt er heel wat beslist waar studenten de impact van voelen. Veel van de rechten van studenten zijn dan ook vastgelegd in decreten. Een (voorstel tot) decreet is echter geen vlot te lezen stationsromannetje: hier tonen we je hoe je deze monsters aanpakt en welke decreten momenteel aan de orde zijn.

Werving van nieuwe studentenvertegenwoordigers en communicatie met je achterban

Veel studentenraden komen wel eens in de positie dat te veel werk op te weinig schouders terecht komt. Bovendien is het niet altijd gemakkelijk om nieuwe mensen te vinden of te communiceren met de andere studenten aan je instelling. We zoeken samen naar mogelijkheden om nieuwe stuvers te vinden en je boodschap ook in de hele instelling te laten doordringen.

Vergadertechnieken en brainstormen

De koning van de basics: vergaderen en brainstormen! Een goede vergadering is niet alleen de verantwoordelijkheid van de voorzitter, en brainstormen kan het interessanter maken om samen ideeën te zoeken. Als studentenvertegenwoordiger kom je op veel vergaderingen, van de studentenraad, de instelling en misschien daarbuiten. Efficiënt vergaderen en brainstormen kan je leven dus een stuk aangenamer maken.

Wil je meer?

Een jaarplanning of beleidsplan opstellen

“We zien wel als het zover is”, is een manier van werken waarmee je niet altijd de beste resultaten haalt. Met een jaarplan of zelfs een beleidsplan kan je studentenraad vastleggen waar jullie het volgende jaar naartoe willen en hoe je dat kan bereiken. Toch is het niet zo gemakkelijk om een realistisch jaarplan op te stellen. Veel goede ideeën en initiatief moeten echter genoeg zijn om, met onze ondersteuning, een planning te maken.

Profilering tegenover partners en netwerken

Het bestuur van je onderwijsinstelling moet je serieus nemen als partners aan tafel. Ook de studenten moeten weten wat je doet, want zij zijn je achterban. Het evenwicht houden tussen raakvlak met studenten en volwaardige participatie op hoge niveaus is niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze vorming zoeken we uit hoe je je studentenraad op de kaart kan zetten, voor onderhandelpartners én voor de studenten.

Alternatief vergaderen

Verschillende campussen, fusies, associaties, … Er zijn een heleboel uitdagingen om vandaag nog je hele studentenraad bij elkaar te krijgen op een vergadering. De veranderingen zijn nog niet gedaan en er zal dus steeds meer gezocht moeten worden naar nieuwe, alternatieve manieren om ieders input te verzamelen, meningen te delen, initiatieven uit werken, enzovoort; ook van op afstand. Wij zoeken graag met je mee!

Decreten en thema’s: u vraagt, wij draaien

Er gebeurt veel inhoudelijk werk, bij studentenraden, bij vvs, maar ook bij de Vlaamse Overheid en haar partners. Vormingen over decreten allerhande of specifieke thema’s daaruit zijn op aanvraag allemaal beschikbaar. Leerkrediet, kwaliteitszorg en het nieuwe accreditatiestelsel, onderwijs- en examenreglementen, HBO, acedemisering, integratie, maar ook studentenvoorzieningen, huisvesting, studiekost en -financiering, diversiteit en internationale mobiliteit. U vraagt, wij draaien!

Vrijwilligersbeleid

Grotere studentenraden hebben vaak een groot aantal vrijwillige studenten in hun rangen. Om deze studenten hun talent optimaal te laten ontwikkelen, hen goed te begeleiden bij wat ze voor je doen en ervoor te zorgen dat de sfeer daarbij nog fantastisch is, kan je toch best even stilstaan. Wat vinden je stuvers leuk aan de studentenraad, waarom willen studenten net geen stuver worden, … Ook hier gaan we samen op zoek!

Onderhandelen

Je vertegenwoordigt de studenten in je instelling, omdat je het beste voor hen (en jezelf) wil. Jammer genoeg kruipt er vaak veel energie in vergaderingen en overlegjes waar uiteindelijk niet positief beslist wordt voor de studenten. Hoe bereid je een vergadering voor zodat je je zin krijgt, wie spreek je aan om je te helpen en hoe haal je je punt toch binnen: dat kom je te weten op deze vorming.

Omgaan met weerstand

In je eigen studentenraad, in relatie met studenten, docenten, … Overal kom je mensen tegen die weerstand bieden aan verandering of jonge en vernieuwende ideeën. Omdat je als student natuurlijk jong en vaak vernieuwend bent, is het goed om te weten hoe je met deze weerstand kan omgaan, waarom diverse mensen weerstand bieden en hoe je toch bepaalde weerstand kan ombuigen.

Financieel beleid

Inkomsten en uitgaven inschatten, een heldere boekhouding bijhouden, sponsors zoeken, verantwoording afleggen over een begroting; koken kost geld en daar komt veel bij kijken in een studentenraad. Met praktische voorbeelden en handige tools kom je al een heel eind en dat is wat we je hier zullen aanreiken.

Ondersteuning van studentenparticipatie op onderliggende niveaus

De centrale studentenraad verzet veel werk voor studentenparticipatie binnen een instelling, maar ook op opleidings-, departements- en faculteitsniveau zijn er studentenvertegenwoordigers die soms een duwtje in de rug nodig hebben. Zij maken niet noodzakelijk deel uit van de studentenraad, maar hoe kan je hen toch helpen, bijstaan bij vragen en bereiken als je ze nodig hebt?

Beleid: hoofd- en bijzaak

Vaak is er zoveel tegelijk aan de hand dat je door het bos de bomen niet meer ziet. Zowel op opleidings-, instellings- als Vlaams niveau is het soms moeilijk om het onderscheid te maken waar je voor kiest op vlak van impact uitoefenen. Je kan tenslotte niet overal tegelijk zijn. Tijdens deze vorming bekijken we een aantal criteria om voor bepaalde thema’s te kiezen: voor elke studentenraad een oplossing op maat.