Vorming omgaan met weerstand

Als studentenvertegenwoordiger krijg je wel eens te maken met weerstand, zij het kritische stemmen tijdens een debat op een  vergadering of een achterban die het maar niet eens geraakt over een bepaald standpunt. Deze vorming bespreekt de verschillende manieren waarop je te maken kan krijgen met weerstand en hoe je deze het beste aanpakt. Aan de hand van casussen wordt een gevarieerd aantal situaties geanalyseerd en de verschillende communicatiestijlen die je kan hanteren voorgesteld.

Specifieke zaken die aan bod zullen komen:

 • Omgang met zowel interne weerstand (twijfel, onzekerheid, angstgevoelens) als externe weerstand
 • Hoe je via een goede inschatting van de situatie de beste communicatiestrategie hanteert, en op welke zaken je moet letten in je communicatiestijl
 • Welke tactieken er zijn tegen weerstand, en hoe je de situatie het beste kan beïnvloeden adhv de theorie van Cialdini

Vorming aanvragen bij VVS

Een vorming bij VVS aanvragen kan door een mailtje te sturen naar vormingen@vvs.ac .

 • Alle vormingen duren 2 uur. In overleg met de vormer en de vormingscoördinator kan dit aangepast worden.
 • Het benodigde materiaal voor de vorming zal steeds door de vormer zelf voorzien worden, uitgezonderd het benodigde presentatiemateriaal (bvb. beamer & wit scherm).
 • Vormingen uit het basisaanbod dienen minstens vier werkweken op voorhand aangevraagd te worden om te garanderen dat de vorming opgemaakt, voorbereid en uitgevoerd kan worden. Op aanvragen tot een vorming die minder dan 21 werkdagen op voorhand worden ingediend kan niet worden gegarandeerd dat hierop wordt ingegaan.
 • Op vormingen gelden de volgende annulatievoorwaarden:
  • Tot 21 dagen op voorhand: mogelijkheid tot kosteloze verplaatsing vorming
  • Tussen 21 dagen en 2 weken op voorhand: de aanvrager wordt verwacht 25 procent van de kostprijs van de vorming te betalen
  • Tussen 2 weken op voorhand en t.e.m 3 dagen voor de vorming: de aanvrager wordt verwacht 50 procent van de kostprijs van de vorming te betalen
  • Tot en met drie dagen voor de vorming: de aanvrager wordt verwacht de volledige prijs van de vorming te betalen.
 • Voor vormingen op verplaatsing worden de vervoersonkosten van de vormer aangerekend aan de aanvrager van de vorming.

Vormingen in cocreatie

Heb je een idee voor een vorming of denk je graag iets specifiek uit voor je evenement/de noden van je deelnemers? VVS biedt ook vormingen aan op maat. Hierbij beginnen we helemaal van nul, of beginnen vanuit een basiskennis uit ons aanbod, en werken we samen een op maat gemaakte vorming uit voor jou.

Contacteer de vormingscoördinator

Heb je interesse in een vorming of heb je een vraag ivm onze vormingswerking contacteer ons dan via vormingen@vvs.ac