Vorming: omgaan met weerstand

Als studentenvertegenwoordiger krijg je wel eens te maken met weerstand, zij het kritische stemmen tijdens een debat op een  vergadering of een achterban die het maar niet eens geraakt over een bepaald standpunt. Deze vorming bespreekt de verschillende manieren waarop je te maken kan krijgen met weerstand en hoe je deze het beste aanpakt. Aan de hand van casussen wordt een gevarieerd aantal situaties geanalyseerd en de verschillende communicatiestijlen die je kan hanteren voorgesteld.

Specifieke zaken die aan bod zullen komen:

  • Omgang met zowel interne weerstand (twijfel, onzekerheid, angstgevoelens) als externe weerstand
  • Hoe je via een goede inschatting van de situatie de beste communicatiestrategie hanteert, en op welke zaken je moet letten in je communicatiestijl
  • Welke tactieken er zijn tegen weerstand, en hoe je de situatie het beste kan beïnvloeden adhv de theorie van Cialdini