VVS ondertekent Open brief over de opvangcrisis

Mensen slapen nog altijd op straat bij vriestemperaturen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil zich niet uitspreken over hoe de opvangcrisis moet opgelost worden, maar ze wil wel mee aan oplossingen werken die het engagement van studenten waarderen én een meerwaarde zijn voor student & samenleving.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil zich niet uitspreken over hoe de opvangcrisis moet opgelost worden, maar ze wil wel mee aan oplossingen werken die het engagement van studenten waarderen én een meerwaarde zijn voor student & samenleving.

Daarom vragen we om studenten in sociale richtingen, zoals sociaal werk, sociologie, agogiek etc., de kans te geven om te kiezen voor een stage, bijvoorbeeld bij Fedasil of Vluchtelingenwerk Vlaanderen, etc., waarin ze kunnen bijspringen in deze opvangcrisis. Zo leren ze uit de praktijk, ter verrijking van hun vakken en taken.

Het is niet de bedoeling dat studenten de opvangcrisis oplossen of hun curriculum daarvoor opofferen. Wél moeten ze, volgens VVS, waar relevant, hun leerkrediet kunnen inzetten voor stages bij de voornoemde organisaties. Stages die ook vergoed moeten kunnen worden. Student-verpleegkundigen deden het bijvoorbeeld in de coronapandemie en toen juichten we het allemaal toe.

We vragen dus niet dat het onderwijs alle maatschappelijke problemen oplost, noch dat de docenten alles moeten kunnen organiseren, maar we vragen wel dat studenten de competenties die ze verwerven ook effectief kunnen inzetten. We vragen dus niet meer dan dat de win-win betreffende het engagement van studenten in deze crisis ingezien wordt.

Studentenraden willen echter niet meedoen aan een politiek opbod. We ondertekenen niet zomaar een open brief. We doen dat alleen als we geloven dat we er onmiddellijk mee aan de slag kunnen.

We reiken dan ook de hand uit naar onze partners in het veld, de Vlaamse Hogescholenraad enerzijds en VLIR anderzijds, waarvan we weten dat ze ongetwijfeld constructief zullen willen meedenken.

Lees het volledige artikel hier.

Wat is VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), behartigt de belangen van elke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap. VVS strijdt bij de overheid en de hogeronderwijsinstellingen voor een kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk hoger onderwijs voor elke (toekomstige) student zonder onderscheid. Ieder jaar verkiest VVS een nieuw bestuur om deze taak in de praktijk op te nemen. Zij worden verkozen door de studentenraden en hebben zo draagvlak aan alle hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap.