Waarom bestuurder worden bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)?

Er wacht jou een onvergetelijke ervaring – in een jong en dynamisch team, in een drukke, internationale omgeving (Europese wijk) – om het studentenbeleid te beïnvloeden. Jij bent de vertegenwoordiger van 275.000 studenten in de Vlaamse gemeenschap (Vlaanderen en Brussel) en draagt zo de stem uit van de student in de media, aan je instelling en bij de politiek.

Als bestuur bepaal je gezamenlijk de koers van VVS. Het woord gezamenlijk is belangrijk, want jullie nemen alle beslissingen ‘in college’, een mooi woord voor ‘samen’. Zo leer je samen hoe het is om:

  • in een professionele organisatie mee te draaien;
  • nota’s, standpunten en adviezen te schrijven voor het Vlaams (onderwijs)beleid;
  • om te gaan met verschillende opinies en deze te verzoenen;
  • om te gaan met toppers uit de politiek, het onderwijsveld en de pers;
  • te spreken met verantwoordelijkheid;
  • diplomatisch, maar effectief te onderhandelen en beleid te beïnvloeden; en
  • vlot en helder te communiceren.

Daarnaast word je natuurlijk een hechte groep, en zetten we bij VVS ook volop in op onderlinge teambuildings of groepsmomenten. Het moet altijd plezant blijven!

Je verkondigt de stem van de student in de hoedanigheid van VVS-bestuurder tijdens ontmoetingen en overleggen met politici, rectoren, algemeen directeurs, (onderwijs)experten en beleidsmakers op het hoogste niveau, maar je zal ook leren wat het is om te wegen op het maatschappelijke debat en te spreken in tal van panels als expert.

Je neemt ook steeds deel aan de algemene vergadering, het bureau, en de bestuurs- en coördinatievergaderingen (met stafleden).

Maar niet gevreesd: je wordt op alle vlakken ondersteund door de VVS-staf. Verder krijg je in het begin van je mandaat overdrachtsessies en vormingen om je inhoudelijk en communicatief voor te bereiden op je functie.