Wat als ik niet op het inkijkmoment van een examen kan zijn?

Het universele recht op feedback na een examen

Elke student kent het maar al te goed: een acht scoren op een examen waarvan je zeker was dat een genie zoals jezelf minstens het dubbele zou halen. In dat geval kunnen we maar één mogelijke piste aanraden: ga naar het inkijkmoment! Niet alleen omwille van de nuttige feedback, maar ook omdat er een (kleine) kans bestaat dat de prof zich wel degelijk vergist heeft. Maar wat als je niet aanwezig kan zijn? Geen paniek, wij zochten uit hoe je dat best aanpakt.

Laatst geüpdatet op: 08/11/2022

Ik kan niet aanwezig zijn op mijn inkijkmoment. Wat nu?

In principe hebben alle studenten recht op inzage van hun examen. Als het inkijkmoment niet past, raden we je aan om een mail naar de lesgever te sturen waarin je uitlegt waarom je niet aanwezig kan zijn. Zo kan hij, zij of hun eventueel een extra moment inplannen.

Hou bij het versturen van de mail rekening met de termijn waarbinnen je een inkijkmoment kan aanvragen. Bij de meeste instellingen moet je de aanvraag indienen binnen de drie tot zeven dagen na bekendmaking van de examenresultaten

TIP: alles begint met een goede voorbereiding. Kijk voor de start van de examens na of jouw onderwijsinstelling vaste data voor inkijkmomenten heeft. Zo kan je die al op voorhand vrijhouden.

Wat als mijn prof niet antwoordt of geen extra inkijkmoment wil inplannen?

In dat geval ga je best te rade bij de ombudspersoon van jouw faculteit. Dit is iemand die als bemiddelaar kan optreden tussen jou en de lesgever in kwestie.

Ook handig: het universele recht op een examenkopie

Wist je dat je na het inkijkmoment ook een kopie van dit examen kan aanvragen? Zo kan je achteraf zelf op je gemak de vragen en antwoorden overlopen. Deze handige en grotendeels onbekende optie heet ‘het kopierecht’ en is volledig gratis. De procedure om een examenkopie aan te vragen verschilt per onderwijsinstelling. Lees dus zeker goed de website of het examenreglement na. 

Let wel: het kopie hoort ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ behandeld te worden en staat ‘in functie van je eigen onderwijsloopbaan’. In mensentaal wil dit zeggen dat je het kopie niet mag delen met anderen om bijvoorbeeld examenvragen door te spelen. Doe je dit wel, dan kan je instelling een sanctie opleggen.

Kan ik ook een examenkopie aanvragen als ik niet aanwezig was op het inkijkmoment?

Nee, zonder inkijkmoment heb je meestal geen recht op een examenkopie.

Wat als je je examen toch niet mag inkijken en/of laten kopiëren?

Weigert jouw instelling je een examen te laten inkijken of een examenkopie te geven? Vind je dat je onterecht behandeld bent? Dan kan je terecht bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur.

Bronnen:

Heb ik recht op een kopie van mijn toetsen en examens?

De examens komen eraan: wat nu?

Home – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming