Wat is dat nu eigenlijk, een bestuurder?

Bestuurders zetten zich een academiejaar lang in om alle 275.000 studenten in Vlaanderen en Brussel te vertegenwoordigen en hen een stem te geven.

Zij doen dat aan de hand van de inhoudelijke lijnen die ze zelf uitzetten en in de vorm van een beleidsplan voorleggen aan de algemene vergadering. Die stem verkondig je zo dan in overleggen met stakeholders uit het hoger onderwijsveld. Je neemt ook steeds deel aan de algemene vergadering, het bureau en de bestuurs- en coördinatievergaderingen (met stafleden).

Daarnaast heeft het bestuur ook collegiaal de taak om de dagelijkse werking van de vzw te leiden. Dat wil zeggen dat jullie gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de financiën, het personeelsbeleid en het inhoudelijk beleid en dus ook samen de beslissingen nemen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. De staf garandeert natuurlijk steeds de essentiële operationele werking. Als je niets bewust verkeerd doet, kan je dus ook niets verkeerd doen 😉

De bestuurders van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) worden verkozen door studenten van de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel, via de algemene vergadering van VVS. Het mandaat van het nieuwe bestuur start op 1 augustus 2024 en eindigt op 31 juli 2025.