Wat kan jij voor ons betekenen?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de koepel van de Vlaamse studentenraden. We zijn een platform waar studentenvertegenwoordigers (en onafhankelijke studenten) samen komen om standpunten te vormen, beslissingen kritisch te bespreken en kennis te delen.

Maar hoe gaat dat in zijn werk en hoe kan jij bijdragen? Uit welke organen bestaat onze werkingen hoe bundelen we er de stem van onze leden?

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende organen van VVS, hun samenstelling, of ze openstaan voor nieuwe vrijwilligers, hun bevoegdheden, en hun manier van functioneren. Beginnen doen we met de organen/functies die het meest toegankelijk en vrijwillig zijn.

Werkgroepen

Werkgroepen staan open voor leden en niet-leden.

Een werkgroep bereidt een standpunt van VVS grondig voor. Een ‘rapporteur’ organiseert de werkgroepen, zit ze voor en zorgt voor een kwalitatieve terugkoppeling naar het bureau. De werkgroepen behandelen één specifiek onderwerp, zodat het voorbereidende werk concreet en relevant blijft om nadien overgedragen te worden aan het bureau. De leden van het bureau bespreken wat uit de werkgroep naar voor kwam en stemmen nadien een uiteindelijk standpunt. De rapporteur en een eventuele co-rapporteur worden op het bureau aangeduid.

Werkgroepen staan open voor leden en niet-leden. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een nieuwe of lopende werkgroep? Contacteer dan de rapporteur.

Of zit je nog met bredere vragen over je engagement voor VVS of voor een inhoudelijke werkgroep? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoach die jou graag en snel te woord zal staan.

Een rapporteur organiseert werkgroepen, zit ze voor en zorgt voor een kwalitatieve terugkoppeling naar het bureau. Op die manier leidt de rapporteur de voorbereidingen voor een standpunt van VVS, waarna het werk van de rapporteur en diens werkgroep wordt overgedragen aan het bureau. De leden van het bureau bespreken het werk en stemmen nadien een uiteindelijk standpunt.

De rapporteur en een eventuele co-rapporteur worden op het bureau aangeduid. Het rapporteurschap staat bovendien open voor leden en niet-leden. Als niet-lid ben je natuurlijk niet op de hoogte van welke werkgroep het bureau of de algemene vergadering willen oprichten. Daarom is het aangewezen om eens aanwezig te zijn als onafhankelijk studentenvertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVS.

Ben je geïnteresseerd om het (co-)rapporteurschap van een nieuwe werkgroep op te nemen? Contacteer dan onze vrijwilligerscoach die jou graag en snel te woord zal staan.

Rapporteurs

Een rapporteur organiseert werkgroepen, zit ze voor en zorgt voor een kwalitatieve terugkoppeling naar het bureau.

Mandatarissen

Een mandataris vertegenwoordigt VVS in externe vergaderingen over onderwijs- en studentenzaken.

Een mandataris vertegenwoordigt VVS in externe vergaderingen over onderwijs- en studentenzaken. Mandatarissen geven er het perspectief van VVS in het belang van élke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse gemeenschap. De mandataris koppelt telkens terug naar het bureau, zodat het met die informatie aan de slag kan gaan om input te geven die de mandataris weer meeneemt naar de externe vergadering.

De mandataris en een eventuele co-mandataris worden op het bureau aangeduid. Een mandaat staat bovendien open voor leden en niet-leden. Als niet-lid ben je natuurlijk niet op de hoogte van de inhoud van de externe mandaten. Daarom is het aan te raden om eens aanwezig te zijn als onafhankelijk studentenvertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVS of om contact op te nemen met onze vrijwilligerscoach die jou graag en snel te woord zal staan.

Ben je geïnteresseerd om (co-)manadataris in een externe vergadering te worden? Contacteer dan onze vrijwilligerscoach!

De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van VVS en komt minimum vier keer samen per academiejaar. Ze geeft de strategische koers aan van VVS, opdat het bestuur die lijn dan kan uitvoeren. Het is ook de algemene vergadering die het bestuur verkiest.

De algemene vergadering is samengesteld uit studentenvertegenwoordigers uit heel Vlaanderen. Zij zetelen als vertegenwoordigers van hun lokale studentenraad. Daarom is de algemene vergadering ook de plaats waar zij kunnen aangeven of er vanuit hun lokale achterban problemen of opmerkingen zijn gerezen in verband met voorgestelde inhoudelijke standpunten van het bureau. Elke studentenraad die lid is van VVS kan gebruik maken van een proportioneel aantal stemmen binnen de algemene vergadering.

Ook als niet-studentenvertegenwoordiger ben je welkom op de algemene vergadering. Je bent dan een “onafhankelijke studentenvertegenwoordiger”, maar je mening is daarom niet minder waard. Je kan in dat geval wel niet deelnemen aan stemmingen. Als onafhankelijke kan je je bovendien ook verkiesbaar stellen als mandataris!

De algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van VVS en komt minimum vier keer samen per academiejaar.

Het bureau

Het bureau is het inhoudelijke beslissingsorgaan van VVS en komt maandelijks samen.

Het bureau is het inhoudelijke beslissingsorgaan van VVS en komt maandelijks samen. Het is erop gericht om de standpunten van VVS te ontwikkelen in het belang van alle studenten in Vlaanderen en Brussel, en dus niet in het belang van de eigen lokale studentenraad. Daarom heeft iedere studentenraad, anders dan in de proportionele algemene vergadering, één stem en beslist men bij voorkeur bij consensus. Het bureau heeft daarnaast als taak om de mandatarissen en externe vergaderingen op te volgen.

Het bureau verkiest in functie van haar inhoudelijke rol de rapporteurs – zij organiseren werkgroepen om een inhoudelijke standpunt van VVS voor te bereiden – en de mandatarissen – zij zetelen in externe vergaderingen en verkondigen er het perspectief van VVS. Het bureau en de algemene vergadering delen de beslissingsbevoegdheid om een werkgroep op te richten.

Het bestuur van VVS bestaat uit verkozen studenten. Zij zetten zich een heel jaar in om de organisatie te vertegenwoordigen en inhoudelijk te besturen, de beleidslijnen van de algemene vergadering uit te dragen en de studentenbelangen te verdedigen. Technisch gesproken heeft het bestuur de taak om de dagelijkse werking van de vzw te waarborgen. Dit houdt in dat de verschillende bestuurders ook verantwoordelijk zijn voor de financiën, het personeelsbeleid en het inhoudelijk beleid.

Je kan de leden van het bestuur contacteren via bestuur@vvs.ac of op hun persoonlijk VVS-mailadres

Het bestuur

Het bestuur van VVS bestaat uit verkozen studenten.

De staf

De stafmedewerkers zijn de vaste personeelsleden van VVS.

De stafmedewerkers zijn de vaste personeelsleden van VVS. Zij staan in voor de organisatorische en dagelijkse werking, zorgen voor de continuïteit en ondersteunen en begeleiden de raad van bestuur bij hun beleidsvoorbereidende werk. Je kan de stafleden contacteren via staf@vvs.ac of op hun persoonlijk VVS-mailadres.

Het Intern Audit Comité is samengesteld uit oud-studentenvertegenwoordigers met ervaring binnen VVS. Vanuit deze expertise ondersteunen zij het bestuur en de algemene vergadering op een adviserende en controlerende manier. Zo zijn ze sterk betrokken bij de opmaak van de begroting en jaarrekening, het personeelsbeleid en bij hervormingen.

Geïnteresseerd om het IAC te vervoegen? Contacteer onze vrijwilligerscoach!

Het Intern Audit Comité (IAC)

Het Intern Audit Comité is samengesteld uit oud-studentenvertegenwoordigers met ervaring binnen VVS.