Werkgroep Huisvesting

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor studenten is een van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) in het academiejaar 2021-2022.

VVS zet hier dan ook sterk op in. Met de werkgroep Huisvesting willen we oplossingen aanreiken voor het gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle koten in de studentensteden.

Dat deze koten vandaag niet beschikbaar zijn zeggen wij niet alleen, het kwam ook al voortdurend in de pers aan bod. Het is duidelijk dat de Vlaamse en Brusselse huizen- en kotenmarkt onder hoogspanning staat.  Dit wordt ook bevestigd  door heel want van de studentenvoorzieingen met wie VVS al contact had.

De prijzen van huizen en koten swingen al jaren de pan uit en die trend lijkt maar niet te stoppen. In 2021 werden huizen in één jaar tijd zomaar even 10 procent duurder, een onvoorstelbaar cijfer, des te meer gezien de prijzen de voorbije jaren al zo sterk stegen. De vastgoedmarkt raakt steeds verder oververhit en lijkt steeds meer een bubbel te worden.

Het is duidelijk dat studentenhuisvesting een belangrijk – en zelfs steeds belangrijker – thema is en blijft voor de student. Het huren van een kot blijft een grote hap nemen uit het budget van de doorsnee student. Vorig jaar werkte VVS aan het in kaart brengen van de pijnpunten van studentenhuisvesting. Dit jaar wil het die ingeslagen weg verder bewandelen en zal het verder actief blijven in het thema huisvesting.

We denken onder meer na over een kader van wat een ‘basiskot’ moet hebben en aan welke prijs zo’n kot beschikbaar zou moeten kunnen zijn. Daarna kijken we naar oplossingen om dit kader om te zetten in de realiteit, met alle actoren aan tafel. Het gaat dan onder meer over de Vlaamse overheid, de stadsbesturen van de studentensteden, de hogeronderwijsinstellingen en de private huurdersbonden.

Heb je in het algemeen nog vragen over de werking van werkgroepen bij VVS, aarzel niet en neem contact op. Onze coach helpt jou snel en graag verder.