Werkgroepen

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is een beleidsorganisatie. Daarom brengt ze jaarlijks standpunten uit over actuele onderwijs- en studentendossiers.

Om standpunten voor te bereiden maakt VVS gebruik van werkgroepen. Die worden georganiseerd door rapporteurs en staan open voor leden en niet-leden, zolang de persoon in kwestie maar student is. Naderhand worden de resultaten van de werkgroep overdragen aan het bureau dat het uiteindelijke standpunt in consensus moet aannemen.

Hieronder vind je onze lopende werkgroepen. Interesse om de werkgroep bij te wonen? Neem dan contact op met de rapporteur, de persoon die de werkgroep voorzit.

Om deel te kunnen nemen moet je niemand bij VVS kennen. Schrijf je gewoon in via het inschrijvingsformulier voor afzonderlijke sessies van onze werkgroepen. Het is natuurlijk steeds fijn als je vast wil deelnemen aan (een) bepaalde themagerelateerde werkgroep(en).

Werkgroepen gaan zo’n twee tot vijf keer door verspreid over de twee semesters van het academiejaar en kunnen een half uur tot twee uur duren afhankelijk van de agenda opgesteld door de rapporteur.

 

Heb je in het algemeen nog vragen over de werking van werkgroepen bij VVS, aarzel niet en neem contact op. Onze coach helpt jou snel en graag verder.

Werkgroep Studiekosten

De werkgroep Studiekosten onderzoekt in 2022-2023 hoe we de stijgende levenskosten voor studenten, studiekosten, studietoelagen en beurzen kunnen aanpakken, zodat studenten in staat zijn om hun studies goed te kunnen afronden.

Er zijn al twee werkgroepen geweest. Intussen is er ook een eerste ontwerpstandpunt.

Zelf interesse om nog input te leveren en/of deel te nemen aan de werkgroep. Contacteer de rapporteur!

Diversiteit

Werkgroep Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en inclusie in het onderwijs zijn thema’s waar we met VVS in 2022-2023 sterk op willen inzetten. Met de werkgroep Diversiteit en Inclusie willen we oplossingen aanreiken voor het gebrek aan diversiteit in het hoger onderwijs, zowel bij de instellingen als in de studentenparticipatie en bij VVS zelf.

Er heeft reeds één werkgroep plaatsgevonden.

Zelf interesse om input te leveren en/of aan de werkgroep deel te nemen? Contacteer de rapporteur!

Working group Inclusive student participation of international students

The Working Group Inclusive student participation for international students is being established to take a look at how international students studying in the Flemish community can be better incorporated in the student representative bodies. We will also try to create a scope on the international student body in Flanders and Brussels.

Interested to participate in the working group and to deliver a significant contribution? Contact the officer International of VVS.