Wie zijn we?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is de officiële vertegenwoordiger van studenten in Vlaanderen en Brussel!

VVS behartigt al sinds 1938 de belangen van elke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse Gemeenschap.

Beleid maken – VVS strijdt bij de overheid en de hogeronderwijsinstellingen voor een kwaliteitsvol, maar ook toegankelijk hoger onderwijs voor elke (toekomstige) student zonder onderscheid. We zenden daarvoor mandatarissen naar externe adviesorganen, werkgroepen en commissies. Omdat VVS standpunten schrijft die gedragen worden door de verschillende studentenraden uit de hele Vlaamse gemeenschap is de studentenkoepel een veelgevraagde, en decretaal verankerde, gesprekspartner.

Koepel van studentenraden – Als koepel ondersteunt VVS de werking van lokale studentenraden in Vlaanderen en Brussel waar het kan. We brengen hen samen om gezamenlijke standpunten in te nemen ten aanzien van de overheid en de hogeronderwijsinstellingen. VVS verbindt en probeert onderlinge verschillen te overbruggen. De studentenraden zien VVS bovendien als een platform waar ze hun lokaal verworven know how met elkaar kunnen delen.

Vrijwilligerswerking – VVS bestaat door en voor haar vele vrijwillige studenten. Daarom vinden wij het belangrijk om hen iets terug te geven. VVS zorgt in haar vrijwilligerswerking voor praktisch en inhoudelijke ondersteuning en vormingen voor haar vrijwilligers. Ervaring bij je lokale studentenraad of niet, maakt niet uit! Bij VVS leiden wij je mee op.

Het team achter VVS

Het bestuur

Het bestuur van VVS bestaat uit verkozen studenten. Zij zetten zich een heel jaar in om de organisatie te vertegenwoordigen en inhoudelijk te besturen. Daarbij dragen ze de beleidslijnen van de algemene vergadering uit en verdedigen ze de studentenbelangen. Iedereen kan de leden van het bestuur contacteren via bestuur@vvs.ac of op hun persoonlijk adres.

Nele Van Hoyweghen

Bestuurder Sociale zaken & Diversiteit

nele.vanhoyweghen@vvs.ac

Robbe Van Leemput

Bestuurder Participatie

robbe.vanleemput@vvs.ac

Zara Van Cauwenbergh

Bestuurder Communicatie

zara.vancauwenbergh@vvs.ac

Jef Vandorpe

Voorzitter ad interim & Bestuurder Sociale zaken & Diversiteit

jef.vandorpe@vvs.ac

Joris Nitelet

Bestuurder Personeel

joris.nitelet@vvs.ac

Alexander Van de Sande

Bestuurder Internationaal / International officer

alexander.vandesande@vvs.ac

De staf

De stafmedewerkers zijn de vaste personeelsleden van VVS. Zij staan in voor de organisatorische en dagelijkse werking en zorgen voor de continuïteit. Daarnaast ondersteunen en begeleiden ze het bestuur doormiddel van hun beleidsvoorbereidende werk.

Je kan de stafleden contacteren via staf@vvs.ac of op hun persoonlijk adres.

Mathilde Sonnet

Beleidsmedewerker

mathilde.sonnet@vvs.ac

Louis Dewez

Jobstudent Studentenrekrutering

louis.dewez@vvs.ac

Silvia Lacatus

Jobstudent Boekhouding

silvia.lacatus@vvs.ac

Eva Druyts

Coördinator, financiële medewerker en vormingscoördinator

eva.druyts@vvs.ac

Janne Wittoeck

Vrijwilligerscoach & Communicatieverantwoordelijke

janne.wittoeck@vvs.ac

Tine Pillaert

Jobstudent Communicatie & Studentenrekrutering

tine.pillaert@vvs.ac

Lupé Van Rijmenant

Jobstudent Administratie

lupe.vanrijmenant@vvs.ac