Wie zijn we?

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de officiële spreekbuis van de student in Vlaanderen en Brussel!

Kwalitatief hoger onderwijs? Voldoende financiële middelen voor studenten en de instellingen van het hoger onderwijs? Degelijke studentenresto’s? Het kwam niet allemaal zomaar uit de lucht gevallen!

Als Vlaamse studentenkoepel vertegenwoordigt de Vlaamse Vereniging van Studenten al sinds 1938 de belangen van studenten. VVS slaat een brug tussen studenten, overheid en hoger onderwijsinstellingen en draagt kwaliteit, diversiteit en democratisering hoog in het vaandel. Naast vertegenwoordiging op alle mogelijke platformen, is ondersteuning van studentenraden een belangrijk deel van onze werking.

Het team achter VVS

Het bestuur

Het bestuur van VVS zijn verkozen studenten die zich een heel jaar inzetten om de organisatie te vertegenwoordigen en inhoudelijk te besturen, de beleidslijnen van de algemene vergadering uit te dragen en de studentenbelangen te verdedigen. Zij worden verkozen door de algemene vergadering. Deze verkiezing vindt jaarlijks eind juni plaats. Het mandaat van het huidige bestuur loopt tot 31 juli 2021. U kan de leden van het bestuur contacteren via bestuur@vvs.ac of op hun persoonlijk adres.

Interesse om bestuurder te worden? Bestuursfuncties binnen VVS staan immers open voor elke student die aan het Vlaamse hoger onderwijs studeert. Ook doorheen het jaar kan je kandideren, al is het natuurlijk goed om dit zo snel mogelijk tijdens het academiejaar te doen. De eerstvolgende algemene vergadering waarop je dit kan doen is die van oktober. Onze leden verwachten van kandidaat-bestuurders een goede voorkennis van de organisatie en liefst ook ervaring in een studentenraad. Kandideren voor een bestuursfunctie kan via onze mandatenlijst.

Antoine Bakhash

Antoine Bakhash

Bestuurder Internationaal

antoine.bakhash@vvs.ac

Maarten Buytaert

Maarten Buytaert

Bestuurder Financiën

maarten.buytaert@vvs.ac

Julien De Wit

Julien De Wit

Bestuurder Sociale zaken & Diversiteit

julien.dewit@vvs.ac

Timon Hast

Timon Hast

Bestuurder Communicatie

timon.hast@vvs.ac

De staf

De stafmedewerkers zijn de vaste personeelsleden van VVS. Zij staan in voor de organisatorische en dagelijkse werking en zorgen voor de continuïteit. Daarnaast ondersteunen en begeleiden ze het bestuur bij hun beleidsvoorbereidende werk.

Je kan onderstaande stafleden contacteren via staf@vvs.ac of op hun persoonlijk adres.

Frederic Piccavet

Frederic Piccavet

Beleidsmedewerker hoger onderwijs & coördinator

frederic.piccavet@vvs.ac

Luna Vandevelde

Luna Vandevelde

Vrijwilligerscoach & vormingscoördinator 0497/14.62.76

luna.vandevelde@vvs.ac

Babette Demeester

Babette Demeester

Projectcoördinator mentaal welzijn

babette.demeester@vvs.ac

Pieter Jespers

Pieter Jespers

Communicatieverantwoordelijke

pieter.jespers@vvs.ac

Vragen? Contacteer ons hier

Nijverheidsstraat 10
1000 Brussel