Word VVS-vrijwilliger

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) werkt door en voor vrijwillige studenten. Als vrijwilligersorganisatie rekenen we op de steun van Vlaamse studentenvertegenwoordigers, maar heten we ook graag nieuwe, onafhankelijke studenten welkom!

Er zijn drie belangrijke vertegenwoordigende functies voor vrijwilligers binnen VVS: mandataris, rapporteur en bestuurder. Nog wat drempelvrees? Geen nood. Je kan ook steeds starten bij VVS door eens een algemene vergadering bij te wonen of deel te nemen aan een werkgroep.

Al overtuigd dat je een mandaat wil opnemen? Je vindt een formulier onderaan deze pagina!

VVS biedt een unieke kans om maatschappelijk engagement aan te gaan en enorm veel bij te leren. Is het iets voor jou? Aarzel dan zeker niet om je kandidaat te stellen!” – Jef Vandorpe, voorzitter VVS

Bestuurder

Het bestuur van VVS bestaat uit verkozen studenten. Zij zetten zich een heel jaar in om de organisatie te vertegenwoordigen en inhoudelijk te besturen. Als bestuur bepaal je gezamenlijk de koers van VVS en leer je hoe het is om:

 • in een professionele organisatie mee te draaien;
 • nota’s, standpunten en adviezen te schrijven voor het Vlaams (onderwijs)beleid;
 • om te gaan met verschillende opinies en deze te verzoenen;
 • om te gaan met toppers uit de politiek, het onderwijsveld en de pers;
 • te spreken met verantwoordelijkheid;
 • diplomatisch, maar effectief te onderhandelen en beleid te beïnvloeden; en vlot en helder te communiceren.

Je netwerkt in de hoedanigheid van VVS-bestuurder tijdens ontmoetingen en overleggen met politici, rectoren, algemeen directeurs, (onderwijs)experten en beleidsmakers op het hoogste niveau, maar je zal ook leren wat het is om te wegen op het maatschappelijke debat en te spreken in tal van panels als expert.

Maar niet gevreesd: je wordt op alle vlakken ondersteund door de VVS-staf. Verder krijg je in het begin van je mandaat overdrachtsessies en vormingen om je inhoudelijk en communicatief voor te bereiden op je functie.

Word VVS-bestuurder

Er wacht jou een onvergetelijke ervaring – in een jong en dynamisch team, in een drukke, internationale omgeving (Europese wijk) – om het studentenbeleid te beïnvloeden. Jij bent de vertegenwoordiger van 270.000 studenten in de Vlaamse gemeenschap (Vlaanderen en Brussel) en draagt zo de stem uit van de student in de media, aan je instelling en bij de politiek.

Geïnteresseerd in deze functie? Bekijk op deze pagina alle functieprofielen op een rij.

Voor alle informatie om verkozen te worden tot bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) kan je op de volgende pagina terecht.

Mandataris

Een mandataris vertegenwoordigt VVS in externe vergaderingen over onderwijs- en studentenzaken in de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Hogescholenraad, de Vlaamse Interuniversitaire Raad, het Forum Ondernemend Hoger onderwijs enzovoort. Je geeft in deze vergaderingen het perspectief van VVS in het belang van élke student die studeert aan een hogeschool of universiteit van de Vlaamse gemeenschap.

Vind hier de lijst met beschikbare mandaten voor het lopende academiejaar en wat ze inhouden.

Rapporteur

Bij VVS hebben studenten de verantwoordelijkheid om specifieke dossiers en werkgroepen te leiden. Deze studenten noemen we rapporteurs. Zij worden verkozen door het bureau en schrijven een standpunt van VVS of volgen een dossier op.

We werken momenteel aan een functieprofiel voor rapporteurs. Eens dat af is zal je het hier en onderaan deze pagina kunnen raadplegen. Je kan ook zelf naar een bureau komen en een nieuw rapporteurschap voorstellen aan de leden, waarvoor je je dan zelf verkiesbaar kan stellen.

In onderstaande FAQ lees je alles over wat er van jou verwacht wordt als rapporteur, maar ook over welke stappen je kan ondernemen om succesvol een standpunt voor te bereiden

ESU-Mandataris

De European Students Union (ESU) vertegenwoordigt studenten op Europees niveau. Het is een vereniging die bestaat uit nationale studentenraden van verschillende landen in Europa. Net zoals de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) hebben de aangesloten leden de macht om de richting en visie van ESU te bepalen. Concreet betekent dit dat VVS inspraak krijgt in een het beleid van ESU.

Om dit te doen doet VVS een beroep op externe mandatarissen: de ESU-mandataris en de bestuurder Internationaal van VVS.

FAQ

Wat doe je vóór de werkgroepvergadering?

 • In het bureau stel je je kandidaat als rapporteur voor de dossiers waarvoor in het bureau of in de AV een rapporteur wordt gevraagd.
 • Als je verkozen bent, kan je ervoor kiezen een werkgroep op te richten. Zo’n werkgroep kan opgericht worden voor twee verschillende redenen: het uitwerken van een ontwerpstandpunt of het voorbereiden van een bepaald thema
 • Als je een werkgroep opricht, stuur je in samenspraak met de staf en binnen de vier dagen na je aanstelling een uitnodiging voor de werkgroep. Deze uitnodiging wordt naar iedere actieve student binnen VVS verstuurd en peilt naar een datum om de werkgroep te laten plaatsvinden.
 • Je roept de werkgroep samen op eigen initiatief of wanneer minstens een vijfde van de aangesloten leden van de vereniging je daartoe de opdracht geeft.
 • Je verstuurt de definitieve uitnodiging met agenda.
 • Je zorgt samen met de staf voor voldoende achtergrondinformatie, en ook voor een eventueel voorstel.

Wat doe je tijdens de werkgroepvergadering?

 • Je zit de werkgroep voor
 • Je neemt het voortouw om een ontwerpstandpunt uit te werken

Wat doe je na de werkgroepvergadering?

 • Je werkt samen met de staf het ontwerpstandpunt verder uit
 • Indien een werkgroep plaatsvond, breng je verslag uit van de werkzaamheden op het bureau
 • Indien leden van het bureau inhoudelijke opmerkingen hebben op de werkzaamheden binnen de werkgroep neemt de rapporteur deze mee naar zijn of haar werk
 • de rapporteur presenteert binnen een redelijke termijn een ontwerpstandpunt aan het bureau. Indien de voorzitter van het bureau signalen krijgt vanuit het bureau dat de redelijke termijn wordt overschreden, kan hij of zij jou aanmanen tot spoed
 • Wanneer het ontwerpstandpunt geagendeerd wordt en voorligt op de algemene vergadering, licht je het ontwerpstandpunt toe. Eventuele opmerkingen neem je mee om te verwerken in de werkgroep volgens het consensusprincipe.

Plan of action

Wat is nu concreet de bedoeling als verkozen rapporteur?

Je leest je in met behulp van de informatie op Google Drive>Werkgroepen bij je eigen onderwerp. Hier staan enkele overzichtsdocumenten en recente documenten zodat je snel een goed beeld hebt. Om een beeld te hebben van de verdere geschiedenis kan je kijken bij Google Drive>Standpunten, nota’s, infofiches en dossiers.

Je bekijkt zelf en in samenwerking met de betrokken stafmedewerker en bureauvoorzitter aan de hand van de afgesproken actiepunten bij de prioriteiten of een werkgroep nodig is. Een werkgroep kan opgericht worden voor twee redenen: het voorbereiden van een specifiek inhoudelijk onderwerp of het schrijven van een ontwerpstandpunt.

Wat als er een werkgroep wordt opgericht?

Je spreekt samen met de betrokken stafmedewerker enkele data af waarop je een werkgroep wil en kan samenroepen. De staf stuurt een doodle uit en op basis hiervan wordt een overlegmoment voor de werkgroep afgesproken.

Je bereidt samen met de staf voor wat besproken zal worden op de werkgroep (bv. een ontwerpstandpunt) en welke voorbereidingsdocumenten nodig zijn zodat iedereen rond tafel geïnformeerd is. Je kan eventueel ook externe experten uitnodigen ter informatie. Je schrijft mee aan tekstvoorstellen. De vergadering is geldig wanneer drie leden van VVS vertegenwoordigd zijn.

Je zit de vergadering voor en werkt de opmerkingen achteraf samen met de staf en betrokken bestuurder verder uit. Je streeft steeds naar consensus.

Je bent aanwezig op het bureau en rapporteert over je vooruitgang.

Je werkt toe naar een nieuw standpunt of dossier en volgt dit op tot het in het bureau of av is goedgekeurd (afhankelijk van of de av het agendeert of niet).

Wat als er geen werkgroep wordt opgericht?

Je werkt samen met de betrokken stafmedewerker en betrokken bestuurder om te bepalen wat in het dossier moet gebeuren (dit kan bv. het actualiseren van een ouder standpunt zijn).

Je bent aanwezig op het bureau en rapporteert aan het bureau hoe je werkt en wat je vorderingen zijn.

Je volgt het standpunt of dossier op tot het in het bureau of algemene vergadering goedgekeurd wordt (afhankelijk van of het op de algemene vergadering geagendeerd wordt).

Stel je nu kandidaat

1 Step 1

Welke andere mandaten neem je op tijdens de termijn van dit mandaat?
Studentenraad/politiek/ander vrijwilligerswerk, etc.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder